Archívy kategórií: Novinky

Oznam MŠ

Riaditeľstvo Materskej školy v Janovciach oznamuje, že od 01.05.2019 do 31.05.2019 bude prebiehať zápis detí do tunajšej Materskej školy na školský rok 2019/2020.

Rodičia si môžu vyzdvihnúť prihlášku, ktorú musia doručiť vyplnenú a potvrdenú do 31.05.2019.

Podmienky prijatia deti do MŠ:

  1. Do MŠ sú prednostne prijímané deti s odloženou, alebo dodatočne odloženou školskou dochádzkou a deti, ktoré do 31.08.2019 dovŕšia piaty rok veku.
  2. Deti, ktoré dovŕšia k 31.08.2019 tri roky veku.
  3. 2,5 ročné deti, ak je kapacita MŠ nenaplnená, ale musia byť samostatné v obliekaní a jedení (a bez plienok!!!)
  4. Uprednostnené sú deti, ktoré majú trvalý pobyt v tunajšej obci.