Inštitúcie a organizácie

Materská škola

Školská jedáleň Janovce – tel. 0911 436 242

Základná škola

Typ školy: Štátne

Škola je zaradená do nasledujúcich kategórií: Základná škola

Adresa: Janovce 18, 8641  Raslavice

Telefón: 054/4792142

E-mail: zsjanovce@gmail.com

Riaditeľ/ka: Mgr. Margaréta Prokopovičová

Školská knižnica

Obecná knižnica