Základné informácie

Janovce ležia v juhozápadnej časti Nízkych Beskýd, v okrese Bardejov. Chotár obce sa rozprestiera v nadmorskej výške od 300 m do 422 m pričom stred obce je vo výške 370 m nad morom. Obec leží na hlavnej komunikačnej tepne Bardejov – Prešov. Katastrálna výmera je 554ha.

Obec Janovce
Janovce 62
086 41 Raslavice

IČO: 00322083
DIČ: 2020623132
Číslo účtu: 7426-522/0200

Mailové kontakty

E-mail obce: janovce1@wmx.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: hmcomp@hmcomp.sk
Hlavný kontrolór: maria.hvizdova@zoznam.sk


Zväčšiť mapu