Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Zverejňovanie

Uznesenia obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo plní funkcie vyplývajúce z pôsobnosti a právomoci obce, rozhoduje o ďalších dôležitých otázkach obecného, príp. regionálneho významu. Obecné zastupiteľstvo sa schádza na riadnych a mimoriadnych zasadnutiach. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.

Obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh samosprávy obce. Uznesením obecného zastupiteľstva sa ukladajú úlohy spravidla obecnej rade, komisiám, poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi.

Uznesenie č. 01-2020 zo dňa 24.01.2020.pdf

Uznesenie č. 02-2020 zo dňa 13.03.2020.pdf

Uznesenie č. 03-2020 zo dňa 06.05.2020.pdf

Uznesenie č. 04-2020 zo dňa 26.06.2020.pdf

Uznesenie č. 06_2020 zo dňa 30.09.2020.pdf

Uznesenie č. 07_2020 zo dňa 21.11.2020.pdf

Uznesenie č. 08_2020 zo dňa 14.12.2020.pdf

Iné

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov.pdf

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Janovce za rok 2023.pdf

PHSR_PRO_Janovce_Kľušov_Kobyly_Tročany.pdf

Návrh rozpočtu na rok 2024.pdf (30.11.2023)

Návrh záverečného účtu za rok 2022.pdf

Správa audítora.pdf

Plán činnosti na 1.polrok 2023.pdf (22.11.2022)

Rozpočet 2023.pdf (22.11.2022)

Obec Janovce – Rusinková – SP 2022.doc

Záverečný účet obce za rok 2021.doc

Výkaz o odpade.pdf

Obec Janovce – Rusinková – ozn. konania 2022.pdf

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov.pdf (18.2.2022)

Oznamenie o odstavke.pdf (9.2.2022)

Verejná vyhláška – ROZHODNUTIE.pdf (30.12.2021)

Návrh Rozpočtu na rok 2022.pdf (1.12.2021)

Správa nezávislého Audítora za rok 2020.pdf

50-2021 Ká 124-03Rozhodnutie.pdf

Výročná správa obce rok 2020.pdf

Tlačová správa k sčítaniu obyvateľov domov a bytov 2021.pdf

Návrh záverečného účtu obce za rok 2020.pdf

Plán rozvoja obci Janovce, Kľušov, Kobyly, Tročany.pdf