Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Register zmlúv a dohôd

Zoznam

názovdátumstiahnutie
MŠ mandatná zmluva_00012024.pdf (2 mb)
dodatok
priloha 2
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy – MŠ10.04.2024.pdf (2 mb)
Zmluva – hasiči8.4.2024.pdf (1 mb)
Mandátna zmluva_0002

Mandátna zmluva_0001
14.2.2024

14.2.2024
.pdf

.pdf (1 mb)
Rekonštrukcia KD
Zmluva o dielo
Ponuka
Harmonogram
Informácia o subdodávateľoch
Poistenie zodpovednosti za škodu
Dodatok 4 poistenie
12.2.2024
.pdf1
.pdf2
.pdf3
.pdf4
.pdf5
.pdf6
Zmluva o dielo č. 01202423.1.2024.pdf (1 mb)
KZ Janovce Obec je kupujúca – crz13.12.2023.pdf (113 kb)
Zmluva-o-poskytnuti-sluzieb-DidaktaSK12/2023.pdf (75 kb)
Zmluva CVČ21.11.2023.pdf (1 mb)
ZoD MŠ Janovce – obnova a zvýšenie kapacity20.11.2023.pdf (1 mb)
Návrh poistnej zmluvy pre PZP zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla8.11.2023.pdf (101 kb)
zmluva audit3.11.2023.pdf (2 mb)
zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy…2023.pdf (1,66 mb)
zmluva ROZANA2023.pdf (71 kb)
zmluva CVČ Bardejov2023.pdf (1 mb)
Zmluva DPO SR2023.pdf (1 mb)
Zmluva o odchyte 20232023.pdf (484 kb)
Zmluva o prevode výpočtovej techniky2023.pdf (1 mb)
Rámcová kupná zmluva2023.pdf (746 kb)
Zníženie odmeny po schválení z dôvodu nerealizovania projektu2023.pdf (626 kb)
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu2023.pdf (721 kb)
Dodatok č. 8 k zmluve o zvoze a manipulácii odpadu2023.pdf (491 kb)
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo STAVMAX2022.pdf (375 kb)
Zmluva o dielo JK MET s. r. o.2022.pdf (1,55 mb)
Zámenná zmluva2022.pdf (209 kb)
Výzva na doplnenie2022.pdf (454 kb)
Dodatok č. 7 k zmluve o zvoze a manipulácii odpadu2022.pdf (3,51 mb)
Zmluva MA company2022.pdf (1 mb)
Zmluva VIJOFEL2022.pdf (2,23 mb)
ZMLUVA plynová prípojka Šuťák 12022.doc (15 kb)
Zmluva – OcÚ Janovce15.6.2022.doc (21 kb)
Zmluva DPO11.5.2022.pdf (2,87 mb)
Mandátna zmluva 6-2022 Janovce15.3.2022.pdf (215 kb)
Janovce Dodatok č. 610.3.2022.pdf (381 kb)
Zmluva audit Janovce18.2.2022.pdf (240 kb)
Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku č. 309070AHU114.1.2022.pdf (699 kb)
Príloha č.1 k zmluve č. 309070AHU114.1.2022.pdf (821 kb)
Príloha č.2 k zmluve č. 309070AHU114.1.2022.pdf (229 kb)

2021

názovdátumstiahnutie
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku SPP ravmeTo č. 820620214.1.2022.pdf (3,58 mb)
Príloha č. 3 Podrobný rozpočet projektu_D131.12.2021.pdf (236 kb)
Dodatok č. 1 k Zmluve o finančnom príspevku31.12.2021.pdf (171 kb)
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku8.12.2021.pdf (317 kb)
Zmluva o dielo23.11.2021.pdf (540 kb)
Zmluva o dielo JK-MET s. r. o,2.8.2021.pdf (5,44 mb)
Audit 2020 Janovce7.10.2021.pdf (487 kb)
Kupna zmluva7.10.2021.pdf (296 kb)
ZMLUVA O DIELO 01-202120.9.2021.pdf (359 kb)
Dodatok č.1 ku kupnej zmluve V1984_2018 zo dňa 20.08.20182.8.2021.pdf (394 kb)
Zmluva o dielo č. JO 0208212.8.2021.pdf (3,52 mb)
Zmluva o výpožičke IVECO CAS 1221.7.2021.pdf (426 kb)
Mandátna zmluva25.5.2021.pdf (2,51 mb)
Zmluva o poskytovani nádob – kompostéry9.6.2021.pdf (210 kb)
KOMPOSTÉRY príloha č. 19.6.2021.pdf (155 kb)
Zmluva DPO12.5.2021.pdf (2,08 mb)
Dodatok k vypozicke tablety a sim15.3.2021.pdf (234 kb)

2020

názovdátumstiahnutie
Zmluva o výpožičke.pdf23.11.2020.pdf (369 kb)
Zmluva – Výstavba hasičskej zbrojnice Janovce – II. etapa2020.pdf (419 kb)
Školské ovocie MŠ – DAROVACIA ZMLUVA1.10.2020.pdf (491 kb)
Školské ovocie ZŠ – DAROVACIA ZMLUVA1.10.2020.pdf (491 kb)
ZMLUVA o poskytnutí dotácie z Environmentálneho fondu2020.pdf (451 kb)
ZMLUVA o poskytnutí audítorských služieb18.9.2020.pdf (3,18 mb)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK17.8.2020.pdf (87 kb)
Zmluva o dielo Janovce obrubniky23.6.2020.pdf (387 kb)
KOSIT dodatok zmluve1.6.2020.pdf (394 kb)
POD Zmluva o dielo Janovce4/2020.pdf (327 kb)
Zmluva o dielo STAVBARINA2020.pdf (423 kb)
Poistná zmluva Generali5.5.2020.pdf (2,57 mb)
INŠTALCOMP – vykurovanie2/2020.pdf (370 kb)
KÚPNA ZMLUVA Nováková1/2020.pdf (295 kb)
Dodatok k zmluve o dielo6.3.2020.pdf (269 kb)
Zmluva o dielo Stavmax-SK s.r.o.7.2.2020.pdf (3,73 mb)

2019

2018 a staršie