Výzvy

Výzva na vykonanie výrubu.pdf

11.02.2019
Vyzva na predkladanie ponuk – WiFi – Janovce.pdf
Príloha výzvy Wifi Janovce, situačny nákres.pdf>

Č. Predmet Dátum Stiahnutie
- - - -
- Prístupová komunikácia v
novej IBV v obci Janovce
29.8.2018 VýzvaVýzva – Sprievodný listPríloha č.1 – Titulny listPríloha č.2 – Navrh na plnenie kriteriiPríloha č.3 – Výkaz výmerPríloha č.4 – a) Technická správa b) Výkresova časť
- Výberové
konanie na obsadenie funkcie riadteľa(ky) MŠ Janovce
11.8.2017 Stiahnuť
- Voľba na
obsadenie funkcie hlavného kontolóra obce Janovce
4.8.2017 Stiahnuť