Výzvy

Č. Predmet Cena Dátum Stiahnutie
-  - - - -
1.  Výberové
konanie na obsadenie funkcie riadteľa(ky) MŠ Janovce
- 11.8.2017 Stiahnuť
2. Voľba na
obsadenie funkcie hlavného kontolóra obce Janovce
- 4.8.2017 Stiahnuť