Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Obec

OZNÁMENIE o prerokovaní návrhu územného plánu obce Janovce

V zmysle § 22 ods. 1, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov obstarávateľ, ktorý obstaráva územný plán obce, ktorý tvorí katastrálne územie obce Janovce
oznamuje verejnosti
to znamená občanom, samostatne zárobkovo činným osobám a právnickým osobám pôsobiacich v katastrálnom území obce Janovce, že sa prerokováva Návrh územného plánu obce Janovce ( v ďalšom texte „Návrh ÚPN-O„) a tento je zverejnený na internetovej stránke www.janovcebj.sk ako aj v tlačenej podobe na obecnom úrade v Janovciach.

Verejné prerokovanie Návrhu ÚPN-O pre verejnosť sa uskutoční za účasti spracovateľa dňa 30. 03. 2022 o 16. 00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu Janovce. Zároveň Obec Janovce týmto žiada verejnosť , ak je to možné, aby svoje požiadavky o vysvetlenie, týkajúce sa predloženého Návrhu ÚPN-O uplatňovali elektronickou formou na urbeko.urbeko@gmail.com alebo telefonicky na č. t. 0517722071 resp. 0905371634 u spracovateľa Ing. arch. Vladimíra Ligusa.

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu územného plánu obce Janovce do 30 dní odo dňa oznámenia a tieto je potrebné doručiť písomne na adresu : Obec Janovce, Janovce 62, 086 41 Raslavice , príp. do elektronickej schránky obce Janovce. Zároveň je možne námietky a pripomienky doručiť v písomnom vyhotovení osobným podaním do podateľne obecného úradu v Janovciach.

Územný plán si môžete stiahnuť ako archív .zip v menu sekcii Uzemný plan obce

OZNÁMENIE o prerokovaní návrhu územného plánu obce Janovce

V zmysle § 22 ods. 1, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov obstarávateľ, ktorý obstaráva územný plán obce, ktorý tvorí katastrálne územie obce Janovce
oznamuje verejnosti
to znamená občanom, samostatne zárobkovo činným osobám a právnickým osobám pôsobiacich v katastrálnom území obce Janovce, že sa prerokováva Návrh územného plánu obce Janovce ( v ďalšom texte „Návrh ÚPN-O„) a tento je zverejnený na internetovej stránke www.janovcebj.sk ako aj v tlačenej podobe na obecnom úrade v Janovciach.

Obec Janovce týmto žiada verejnosť , ak je to možné, aby svoje požiadavky o vysvetlenie, týkajúce sa predloženého Návrhu ÚPN-O uplatňovali elektronickou formou na urbeko.urbeko@gmail.com alebo telefonicky na č. t. 0517722071 resp. 0905371634 u spracovateľa Ing. arch. Vladimíra Ligusa.

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu územného plánu obce Janovce do 30 dní odo dňa oznámenia a tieto je potrebné doručiť písomne na adresu : Obec Janovce, Janovce 62, 086 41 Raslavice , príp. do elektronickej schránky obce Janovce. Zároveň je možne námietky a pripomienky doručiť v písomnom vyhotovení osobným podaním do podateľne obecného úradu v Janovciach.

Územný plán si môžete stiahnuť ako archív .zip v menu sekcii Uzemný plan obce

Nová webstránka – janovcebj.sk

Vítame Vás na novom webovom sídle obce Janovce. Ako ste určite všetci postrehli, stará stránka potrebovala vylepšiť, takže veríme, že ju ta nová plnohodnotne nahradí a uľahčí Vám prístup k informáciám.

Čítať viac