Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Obec

OZNÁMENIE o prerokovaní návrhu územného plánu obce Janovce

V zmysle § 22 ods. 1, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov obstarávateľ, ktorý obstaráva územný plán obce, ktorý tvorí katastrálne územie obce Janovce
oznamuje verejnosti
to znamená občanom, samostatne zárobkovo činným osobám a právnickým osobám pôsobiacich v katastrálnom území obce Janovce, že sa prerokováva Návrh územného plánu obce Janovce ( v ďalšom texte „Návrh ÚPN-O„) a tento je zverejnený na internetovej stránke www.janovcebj.sk ako aj v tlačenej podobe na obecnom úrade v Janovciach.

Verejné prerokovanie Návrhu ÚPN-O pre verejnosť sa uskutoční za účasti spracovateľa dňa 30. 03. 2022 o 16. 00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu Janovce. Zároveň Obec Janovce týmto žiada verejnosť , ak je to možné, aby svoje požiadavky o vysvetlenie, týkajúce sa predloženého Návrhu ÚPN-O uplatňovali elektronickou formou na urbeko.urbeko@gmail.com alebo telefonicky na č. t. 0517722071 resp. 0905371634 u spracovateľa Ing. arch. Vladimíra Ligusa.

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu územného plánu obce Janovce do 30 dní odo dňa oznámenia a tieto je potrebné doručiť písomne na adresu : Obec Janovce, Janovce 62, 086 41 Raslavice , príp. do elektronickej schránky obce Janovce. Zároveň je možne námietky a pripomienky doručiť v písomnom vyhotovení osobným podaním do podateľne obecného úradu v Janovciach.

Územný plán si môžete stiahnuť ako archív .zip v menu sekcii Uzemný plan obce

OZNÁMENIE o prerokovaní návrhu územného plánu obce Janovce

V zmysle § 22 ods. 1, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov obstarávateľ, ktorý obstaráva územný plán obce, ktorý tvorí katastrálne územie obce Janovce
oznamuje verejnosti
to znamená občanom, samostatne zárobkovo činným osobám a právnickým osobám pôsobiacich v katastrálnom území obce Janovce, že sa prerokováva Návrh územného plánu obce Janovce ( v ďalšom texte „Návrh ÚPN-O„) a tento je zverejnený na internetovej stránke www.janovcebj.sk ako aj v tlačenej podobe na obecnom úrade v Janovciach.

Obec Janovce týmto žiada verejnosť , ak je to možné, aby svoje požiadavky o vysvetlenie, týkajúce sa predloženého Návrhu ÚPN-O uplatňovali elektronickou formou na urbeko.urbeko@gmail.com alebo telefonicky na č. t. 0517722071 resp. 0905371634 u spracovateľa Ing. arch. Vladimíra Ligusa.

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu územného plánu obce Janovce do 30 dní odo dňa oznámenia a tieto je potrebné doručiť písomne na adresu : Obec Janovce, Janovce 62, 086 41 Raslavice , príp. do elektronickej schránky obce Janovce. Zároveň je možne námietky a pripomienky doručiť v písomnom vyhotovení osobným podaním do podateľne obecného úradu v Janovciach.

Územný plán si môžete stiahnuť ako archív .zip v menu sekcii Uzemný plan obce

Nová webstránka – janovcebj.sk

Vítame Vás na novom webovom sídle obce Janovce. Ako ste určite všetci postrehli, stará stránka potrebovala vylepšiť, takže veríme, že ju ta nová plnohodnotne nahradí a uľahčí Vám prístup k informáciám.

Čítať viac

Janovce. V malej ale atraktívnej dedinke sa žije dobre

Okrem „švárnych Jánov“ sa obec hrdí aj „šumnými dzifčatami“. Pýši sa starou zvonicou i ľadovňou.

Janovce ležia v juhozápadnej časti Nízkych Beskýd, v okrese Bardejov. Chotár obce sa rozprestiera v nadmorskej výške od 300 do 422 metrov nad morom. Obec leží na hlavnej komunikačnej tepne medzi Prešovom a Bardejovom. Práve pre túto výhodnú polohu je bývanie v obci atraktívnym miestom pre mladé rodiny.

Išol Jano, za ním ovce a tak vznikli Janovce

Janovce patrili v 19. storočí dvom zemianskym rodinám. Feketeovcom a Dežöfovcom, medzi ktoré bola rozdelená janovská pôda. Sedliaci užívali len takzvané osminky horšej pôdy, ktoré dostali od týchto rodín do užívania. Vtedy sa v obci realizovala výmena tovarov medzi obyvateľstvom a obchodníkmi, ktorí prechádzali okolo obce. Neskôr žili v dedine židovské rodiny Zieglerovcov a Treuhafovcov, ktorí začali so zakladaním obchodu a krčmy vo svojich domoch. V tomto období obec, na podnet židov, ktorí tam žili, postavila pri ceste betónovú „ľadoveň“.

Nakoľko Židia v dedine mali svoj „šľubrik“ (bitúnok), kde zabíjali teľatá, mäso do zásob skladovali v tejto ľadovni. „Zachovala sa dodnes. Minulý rok sme za pomoci miestnych obyvateľov začali túto ľadoveň obnovovať. Bola už časom zarastená trávou, naplnená komunálnym odpadom a pôvodný otvor bol zabetónovaný. Pri čistení sme našli míny a náboje z druhej svetovej vojny. Chceme, aby slúžila ako ukážka, aby si ľudia vedeli predstaviť, na čo v minulosti slúžila,” hovorí Ľubomír Kundrát, starosta obce.

Zvonica z Janoviec sa nachádza v Skanzene v Bardejovských Kúpeľoch. / Zdroj: archív obce

Drevený klenot

Zvonica z Janoviec má vyše tristo rokov. V roku 1969 bola rozobraná a prenesená do Múzea ľudovej architektúry – Skanzenu v Bardejovských Kúpeľoch, kde sa radí medzi najstaršie objekty. Svojho času patrila medzi charakteristické účelové stavby, ktoré slúžili na ochranu a plnili v obci významnú oznamovaciu funkciu. Boli v nej dva zvony, jeden z nich je dnes vo veži súčasného kostola. Druhý bol predaný do Kľušovskej Zábavy a je umiestnený vo veži tamojšieho kostolíka.

Na mieste, kde stála pôvodná zvonica, dnes stojí jej menšia maketa. „Vyhotovil ju náš zručný obecný rezbár Daniel Baláž k 735. výročiu obce, ktoré sa konali v roku 1996,” dodáva Ľubomír Kundrát. Rezbár Daniel Baláž sa svojej záľube stále venuje a v súčasnosti sa so svojimi dielami zúčastňuje rôznych výstav. Okrem zvonice sa v obci zachovala aj kaplnka, ktorá bola postavená pred rokom 1900.

„Nachádza sa na starom cintoríne. Zaujímavosťou je, že v krypte kaplnky sa nachádzajú dve pozinkované a zacínované truhly. Na zachovanej truhle je maďarský nápis ,,Szeretett nagynénenknek”, čo je v preklade ,,Milovanej tetuške”. Druhá truhla je úplne rozpadnutá, predpokladá sa, že je tam pochovaný manželský pár, ale nikto nevie prečo práve tu a akú majú spojitosť s našou obcou,” vysvetlil starosta obce a dodal: ,,Hrobka pod kaplnkou bola počas druhej svetovej vojny využívaná aj na ukrývanie šatstva občanov obce pred vojskom.”

U troch gazdov

,,Od roku 2003 sa začiatkom roka organizujú v obci stolnotenisové turnaje o Putovný pohár. V obci fungujú aj dobrovoľní hasiči, ktorí sa zúčastňujú požiarnických súťaží a máme tu aj Klub turistov,” hovorí Ľubomír Kundrát. „V zime sa tu koná akcia s názvom Spoznaj svoje okolie. Občania sa buď peši, alebo na bežkách, spoločne vyberú trasou z Janoviec cez Tročany a stretávajú sa pri chate U3G (U troch gazdov) – Mlynky. Je to skoro na polceste medzi Janovcami a susednou obcou Kobyly. Tam sa spoločne varí guľáš. Je to taká naša spoločenská udalosť za účelom stretávania sa. Minulý rok nás bolo okolo dvesto ľudí. Pridali sa k nám občania z obcí Kobyly a Tročany. Chceme z toho urobiť tradíciu,” povedal Kundrát.

„V zime sa v obci koná obecná zabíjačka a ochutnávka zabíjačkových špecialít spojená s ľudovou veselicou. V septembri sa zasa súťaží vo varení „mačanky”. V mesiaci úcty k starším, októbri, sa každoročne stretávajú dôchodcovia v obci pri chutnom jedle a ľudovej veselici. Počas zimných mesiacov obec organizuje výlet pre rodiny s deťmi do Vysokých Tatier, ako napríklad Zimná univerziáda v roku 2015, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní v roku 2016. Okrem týchto tradičných podujatí sa v obci konajú aj iné zaujímavé akcie. Tento rok sa počas fašiangov uskutočnila napríklad aj riadená ochutnávka vín z predstavením bio vinárstva Biofritzl,” opisuje starosta obce.

V lete aj v zime

Tradíciou sa stalo aj janovské športové popoludnie, ktoré sa od roku 2001 koná vždy v lete už. Na ihrisku v strede obce sa stretne sa celá dedina. Deti aj dospelí súťažia v rôznych športových disciplínach. Deň je ukončený večernou diskotékou na ihrisku. Práve tieto podujatia boli podnetom na vybudovanie zastrešeného javiska,” vysvetľuje Kundrát.

Tento športový areál sa nachádza v blízkosti obecnej školy a škôlky. Má multifunkčné ihrisko, kde sa dá hrať futbal, basketbal, volejbal, či tenis. Súčasťou je aj altánok s krbom. V blízkosti altánku je vytvorený aj priestor, kde sa dá opekať. „Areál slúži na usporadúvanie skoro všetkých športových a kultúrnych podujatí. V zime, pri dostatočných mrazoch, sa plocha ihriska využíva na vytvorenie klziska, vtedy nechýba pre deti karneval na ľade s teplým čajom,” hovorí Ľubomír Kundrát.

Všetko čo treba

Od polovice deväťdesiatych rokov do roku 2003 fungovala v dome Š. Baláža časť prevádzky Vydavateľstva Michala Vaška a venovali sa tlači a kníhviazačstvu. V súčasnosti v obci funguje drevovýroba a porez dreva firmou Drevmark, autoklampiarstvo Rastislava Baláža a firma BDV Trade, ktorá sa zaoberá výrobou školského nábytku. Okrem toho v obci nájdeme aj zručných majstrov venujúci sa práci s drevom, inštalatérov, stavbárov, ale aj šikovnú krajčírku, kaderníčku či vizážistku. V Janovciach je obnovená škôlka a škola s vyučovaním od prvého do štvrtého ročníka.

Rímskokatolícky kostol je zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu. Majú tu krčmu aj obchod. Autobusové spojenia medzi mestami Bardejov a Prešov premávajú skoro každú polhodinu. Z Janoviec je blízko do lesa i do mesta. „V posledných rokoch sa tu začalo veľa stavať. Mladé rodinky sa tu usádzajú a tak vznikajú nové ulice. Napriek tomu, že sa Janovce nachádzajú pri hlavnej komunikácii, vládne tu pokoj a bezpečie. Vďaka výhodnej polohe dediny vznikol veľký záujem o stavebné pozemky,” dodáva starosta.

Zdroj: Bardejovský Reportér