Pozvanka DHZ

Predseda Dobrovoľného hasičského zboru v Janovciach pozýva všetkých hasičov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 18. januára 2019 (piatok) o 17.30 hodine v zasadačke OÚ v Janovciach.