Register zmlúv a dohôd

2021

 > Stiahni Dodatok k vypozicke tablety a sim.pdf

2020

 > Stiahni Zmluva o výpožičke.pdf
 > Stiahni Zmluva – Výstavba hasičskej zbrojnice Janovce – II. etapa
 > Stiahni Školské ovocie MŠ – DAROVACIA ZMLUVA
 > Stiahni Školské ovocie ZŠ – DAROVACIA ZMLUVA
 > Stiahni ZMLUVA o poskytnutí dotácie z Environmentálneho fondu
 > Stiahni ZMLUVA o poskytnutí audítorksých služieb
 > Stiahni Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK
 > Stiahni Zmluva o dielo Janovce obrubniky
 > Stiahni KOSIT dodatokk zmluve
 > Stiahni POD Zmluva o dielo Janovce
 > Stiahni Zmluva o dielo STAVBARINA
 > Stiahni Poistná zmluva
 > Stiahni INŠTALCOMP – vykurovanie
 > Stiahni KÚPNA ZMLUVA Nováková
 > Stiahni Dodatok k zmluve o dielo

2019

 > Stiahni Zmluva o dielo
 > Stiahni Zmluva o zriadení SÚ Raslavice
 > Stiahni ZMLUVA – Janovce – Instalcomp
 > Stiahni Dohoda o spoločnom školskom obode ZŠ
 > Stiahni Zmluva – Audit
 > Stiahni Kupna zmluva – VIJOFEL
 > Stiahni Dodatok č. 1 k zmluve o dodaní tovaru s prílohami
 > Stiahni MŠ – dokávky ovocia a zeleniny
 > Stiahni ZŠ – dodávky ovocia a zeleniny
 > Stiahni Zmluva – dotácia na UPN O
 > Stiahni PSK dotácia
 > Stiahni Dotácia DPO 2019
 > Stiahni Zluva GDPR
 > Stiahni Kupna zmluva – Ručka
 > Stiahni ZMLUVA o poskytovaní poradenstva
 > Stiahni Zmluva o poskytnuti NFP_Janovce
 > Stiahni Zmluva o dodaní tovaru WI-net
 > Stiahni Kupna zmluva POLČOVÁ
 > Stiahni Zmluva o združenej dodávke plynu OcÚ a MŠ
 > Stiahni Zmluva o združenej dodávke plynu ZŠ
 > Stiahni Zmluva – MS Janovce
 > Stiahni Kupna zmluva – Šuchová
 > Stiahni Kupna zmluva – Rigeľ, Hadbavná
 > Stiahni Zmluva o Balíkovom účte
 > Stiahni Zmluva o Elektronickej službe Business24Príloha č. 1 Zmluvy o elektronickej službe Business24
 > Stiahni Mandátna zmluva
 > Stiahni Dodatok k zmluve – Huzdák Ladislav
 > Stiahni Kúpna zmluva Fanfarová

2018

Č. Predmet Cena Dátum Stiahnutie
- Dodatok č. DBK-18-06-1507 - 17.9.2018 Stiahnut
- Zmluva o dielo č. 01/2018. - 14.9.2018 Stiahnut
- Zmluva – audit za rok 2017 - 5.9.2018 Stiahnut
- Kupna zmluva august 2018 – pozemok - 21.8.2018 Stiahnut
- Kupna zmluva august 2018 - 21.8.2018 Stiahnut
- Kupna zmluva Juskova - 15.8.2018 Stiahnut
- Kupna zmluva Kniš - 13.8.2018 Stiahnut
- Zmluva o výpožičke protipovodňového vozíka - 2.8.2018 Stiahnut
- ZMLUVA dotácie DPO SR - 16.4.2018 Stiahnut
- Zmluva energie OÚ - 8.3.2018 Stiahnut
- Zmluva ENAU s.r.o. - 10.3.2018 Stiahnut
- Mandátna zmluva - 21.2.2018 Stiahnut
- Zmluva ŠEVT - 23.2.2018 Stiahnut
- Zmluva CVC - 14.2.2018 Stiahnut
- Príloha k Zmlúve VSN0703201549 - 30.12.2017 Stiahnut
- Zmluva Obec Janovce a Pavličko - 28.11.2017 Stiahnut
- Zmluva o dielo č. 13 B R /2017 - 10.07.2017 Stiahnut
- Zmluva – učtovnictvo - 05.09.2017 Stiahnut
- Zmluva o dielo MOAD s.r.o. - 22.12.2016 Stiahnut
- Zmluva o poskytovaní služieb Ing. Marta Dvorska - 16.11.2016 Stiahnut
- Zmluva o údržbe a opravách plyn. zariadenia ZoúaO
47/2016/RCV
- 16.11.2016 Stiahnut
- Zmluva o nájme plyn. zariadenia NZ 1€ 47/2016/RCV - 16.11.2016 Stiahnut
- Dohoda č. 96/52a/2016/ŠR/BJ - 31.10.2016 Stiahnut
- Zmluva o podmienkach rozširenia distribučnej siete - 4.8.2016 Stiahnut
- Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu - 30.6.2016 Stiahnut
- Kúpna zmluva – rozširenie verejneho vodovodu k IBV pre
20 RD
- 22.07.2016 Stiahnuť
- Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu 1/2016 - 30.06.2016 Stiahnuť
- Zmluva VSN0703201549 - 30.06.2016 Stiahnuť
- Zmluva o dielo č. 1/2016 - 30.04.2016 Stiahnut
- Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných
el. služieb
- 27.04.2016 Stiahnuť
- Zmluva o pripojení k Inf. systemu - 31.03.2016 Stiahnuť
- Dohoda 29/52a/2016 – aktivačna činnosť formou dobr.
služby
- 31.03.2016 Stiahnuť
- Zmluva o obstaraní zájazdu CK Andromeda - 14.03.2016 Stiahnuť
- Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú
záujmovú činnosť detí na rok 2016
- 14.03.2016 Stiahnuť
- Zmluva o poskyt. služieb na zber a odvoz vyseparovaných
zložiek z komunálneho odpadu
- 14.03.2016 Stiahnuť
- Zmluva čislo VSN0703201549 - 26.01.2015 Stiahnuť
- Zmluva o spolufin. nákladov na mimoškolskú záujmovú
činnosť detí 09/2015-12/2015
- 22.12.2015 Stiahnuť
- Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k inf. systému
Dátoveho centra obcí a miest
- 18.11.2015 Stiahnuť
- Zmluva o poskytnutí služieb – Ing. Marta Dvorská - 03.11.2015 Stiahnuť
- Zmluva poskytnutia verejných služieb – elektronické
komunikácie
- 30.10.2015 Stiahnuť
- Zmluva – Zber odpadu - 30.10.2015 Stiahnuť
- Kúpna zmluva
č. 0399/3030/2015
- 09.06.2015 Stiahnuť
- Dodatok
č.1/2015 k Zmluve č. 120620/0533
- 09.06.2015 Stiahnuť
- Kúpna zmluva
148/2015 – Notárska zapisnica
- 23.04.2015 Stiahnuť
- Zmluva č.
750520
- 23.04.2015 Stiahnuť
- Dohoda č.
6/2015/54 – VZ/BJ
- 30.03.2015 Stiahnuť
- Dohoda č.
17/2015/12
- 02.01.2015 Stiahnuť
- Dohoda č.
76/52a/2014
- 31.10.2014 Stiahnuť
- Dodatok ku
kúpnej zmluve SOROKA s.r.o.
- 30.09.2014 Stiahnuť
- Dodatok k
dohode č. 29/52a/2014/ŠR
- 26.09.2014 Stiahnuť
- Dohoda č.
29/52a/2014/ŠR
- 26.09.2014 Stiahnuť
- Kúpna zmluva
SOROKA s.r.o.
- 30.08.2014 Stiahnuť
- Zmluva o
poskytnuti služieb
- 16.07.2014 Stiahnuť
- Dohoda na
vykonavanie aktivacnej činnosti formou dobrovolnickej sluzby …
- 04.06.2014 Stiahnuť
- Zmluva o
poskytovani vybranych suborov udajov z inf. systemu katastra
nehnutelnosti
- 16.04.2014 Stiahnuť
- Zmluva o
dielo na vypracovanie dokumentacie na stavebne povolenie
- 11.02.2014 Stiahnuť
- Dohoda o
poskytnuti prispevku na podporu rozvoja zamestnanosti
- 31.01.2014 Stiahnuť
- Dohoda o
podmienkach vykonavania mensich obec. sluzieb
- 31.01.2014 Stiahnuť
- Dodatok k
dohode o zabezpeceni vych.-vzdelav. cinnosti v CVC pri ZS Raslavice
- 16.12.2013 Stiahnuť
- Zmluva o
bezodplatnom prevode majetku statu
- 26.11.2013 Stiahnuť
- Zmluva o
vyuzivani sluzieb Nonstop Banking
- 15.10.2013 Stiahnuť
- Poskytnutie
auditorskych sluzieb
- 30.09.2013 Stiahnuť
- Dodatok c. 1
k zmluve o zabezpeceni vzdelavania 21498/26110130083
- 25.09.2013 Stiahnuť
- Zmluva o
pripojeni do distribucnej sustavy
- 23.09.2013 Stiahnuť
- Dohoda o
poskytnuti prispevku na podporu rozvoja miestnej a reg. zamestnanost
- 27.08.2013 Stiahnuť
- Kúpna zmluva - 2013 Stiahnuť
- Zmluva o
zbere a spracovani elektroodpadu
- 2013 Stiahnuť
- Dohoda o
poskytnuti prispevku na podporu zamestanosti
- 2013 Stiahnuť
- Zmluva o
najme plynarenskeho zariadenia
- 2013 Stiahnuť
- Dodatok ku
kúpnej zmluve z dňˆa 19.11.2012
- 2013 1,
2,
3,